Ceník

Vyžádanou zdravotní péči, která není hrazena ze zákonného zdravotního pojištění, hradíte sami dle následujícího ceníku:

Lékařský výkon Cena v Kč
Vyšetření důchodce k řidičskému oprávnění 100
Vyšetření před přijetím ke studiu na SŠ a VŠ 100
Administrativní výkon, Tiskopis lázně 150, 200
Žádost na příspěvek na ortopedickou pomůcku 100
Žádost do domova důchodců 100
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 150
Vyšetření pro Úřad práce 150
Injekce – očkování nehrazené ze zdravotního pojištění 150
Oznámení o úrazu a jeho bodové hodnocení 350
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 300
Výpis z dokumentace pro zaměstnavatele, Výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu 300, 350
Vstupní, výstupní prohlídka do zaměstnání 500
Periodické preventivní prohlídky (do zaměstnání, dle rizik) 350 – 500
Profesní průkazy (svářečské, vazačské, vyhl. č. 50, apod.) 300
Zdravotní, řidičské a zbrojní průkazy 300
Zpráva komerční pojišťovně při uzavírání pojistky 350
Vyšetření před cestou do zahraničí 300
Vyšetření před interrupcí včetně EKG 300
Vyšetření samoplátců před lázeňskou léčbou a rekondicí 300
Vyšetření sportovců 300