Preventivní prohlídky

Všeobecnou preventivní prohlídku provádíme vždy jednou za 2 roky. Za preventivní prohlídku neplatíte žádné poplatky.


Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění rodinné anamnézy zaměřené na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu. Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, vyšetření štítné žlázy (pohmatem), vyšetření srdce a plic (poklepem a poslechem), zjištění stavu žil a tepen na dolních končetinách. Lékař pacienta zváží a orientačně mu vyšetří zrak a sluch. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, u žen od 25 let, při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, klinické vyšetření prsů. Praktický lékař také kontroluje očkování proti tetanu.

Dvakrát ročně hradí pojišťovna návštěvu u stomatologa (v rámci preventivní prohlídky a tzv. pravidelné prohlídky). Vyšetření obsahuje zjištění stavu chrupu, sliznic nebo čelistí. Dále představuje nácvik ústní a zubní hygieny a zaměřuje se také na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění.

Jednou za rok by měla každá žena absolvovat vyšetření u gynekologa, které je rovněž pojišťovnou hrazené. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku prováděn odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření.

Součástí gynekologického vyšetření je také nácvik samovyšetření prsů.

Harmonogram péče — ženy

od 19 let a dále každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
2x ročně stomatologické vyšetření
každé 2 roky orientační chemické vyšetření moče
1x ročně preventivní gynekologická prohlídka
v 18, 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
v 18 a ve 40 letech a dále každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
od 25 let klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)
ve 40 letech a dále každé 4 roky vyšetření EKG
od 45 let a dále každé 2 roky mamografické vyšetření
od 50 do 55 let 1x ročně test okultního krvácení ve stolici — TOKS
od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici — TOKS
od 55 let a dále každých 10 let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)

Harmonogram péče — muži

od 19 let a dále každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
2x ročně stomatologické vyšetření
každé 2 roky orientační chemické vyšetření moče
v 18, 30, 40, 50, 60 letech vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
v 18 a ve 40 letech a dále každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
ve 40 letech a dále každé 4 roky vyšetření EKG
od 50 do 55 let 1x ročně test okultního krvácení ve stolici — TOKS
od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici — TOKS
od 55  let a dále každých 10 let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)